praktijk voor psychotherapie PRAKTIJK MEINDERSDe werkwijze kan afhankelijk van persoon en hulpvraag sterk verschillen. Soms is langer durende psychotherapie nodig, soms zijn enkele gesprekken voldoende.

In het eerste gesprek zal ik informatie verzamelen over de aanleiding van aanmelding. Ook zal ik achtergrond informatie vragen over iemand zijn geschiedenis en verdere context. Naar aanleiding hier van zullen we dan samen een plan maken over het verdere verloop van de therapie. Hierin wordt afgesproken wat de thema’s zullen zijn en ook verdere werkwijze en verwachte duur.

Ik werk vanuit de volgende referentiekaders afhankelijk van de vraag en de persoon: cliënt gerichte therapie, interpersoonlijke therapie, cognitieve (mindfulness based) gedragstherapie en emdr.

In mijn praktijk maak ik gebruik van de ROM, Routine Outcome Monitoring en effectmetingen, om het effect van de behandeling inzichtelijk te maken en zo nodig bij te sturen. De uitkomsten van de ROM zullen anoniem worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ.